بیست و سومین شماره فصلنامه علمی «مطالعات اجتماعی گردشگری» منتشر شد

بیست و سومین شماره فصلنامه علمی «مطالعات اجتماعی گردشگری» (پائیز ۱۴۰۲) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این نشریه به مدیر مسوولی دکتر سید علی اکبر شمسیان و سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 11 مقاله به شرح زیر منتشر شده است:

بررسی عوامل مؤثر بر مطالعات امکان‌سنجی توسعه گردشگری در استان کرمانشاه؛ ارزیابی دیدگاه جامعه محلی

محمدعلی فیض‌پور، حبیب انصاری سامانی، زهرا ناصری

تأثیر جو برخورد با خطا بر تمایل به ترک خدمت زنان شاغل  (مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)

اسماعیل ملک اخلاق، فرشاد قادری

تحلیل نقش حمایت ساکنان از توسعه گردشگری سلامت در بازاریابی با رویکرد نگاشت شناختی (مورد مطالعه: شهرک سلامت اصفهان)

مهناز دوستی ایرانی، میرمحمد اسعدی

مطالعه تطبیقی سلسله مراتب قوانین و مقررات گردشگری ایران با سایر کشورها

عذرا عزیزی، علی اصغر شالبافیان، ابوطالب قاسمی وسمه جانی

سناریو‌های حضور گردشگران خارجی غیرمسلمان در افق 1404 در مشهد

آرش قهرمان، احمد رومیانی، ساره نعمتیان، زهرا بستان 

اثر درک ریسک شناختی در همه‌گیری ویروس کووید-19 بر نیت رفتاری گردشگران از طریق نگرش هنجارهای ذهنی و اجتماعی (مورد مطالعه: شهر شیراز)

یزدان شیرمحمدی، جعفر آهنگران،  امین قنبری

نقش جامعه برند مقصد مبتنی بر رسانه¬های اجتماعی در برانگیختن احساسات و قصد گردشگران برای خلق مشترک ارزش و بازدید

زهره علی اسماعیلی، آرمین گلی

تحلیلی بر نقش سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی و تسهیم دانش در بازاریابی گردشگری الکترونیک

حیدر محمدی، سید محمد موسوی جد، یسرا صالحی، سیده هایده نعمتی

الگوی سلامت سازمانی مبتنی بر اعتماد در صنعت هواپیمایی ایران

غلامحسین ترابیان بادی، ایرج سلطانی، حمید دوازده امامی

طراحی مدل کسب و کار نوآور در صنعت گردشگری با تأکید بر خلق ارزش در مقصد (مورد مطالعه: شهرستان مشهد)

حسین قدمی، هادی بستام، علی حسین زاده

بررسی تأثیر خودرهبری کارکنان بر پیامدهای برندسازی داخلی و هویت نقش در صنعت هتلداری  (مورد مطالعه: هتل‌های پنج ستاره در شهر مشهد)    

جمشید نجاری بیدختی، امید بهبودی

علاقمندان می توانند از سایت دوفصلنامه به آدرس  journalitor.ir متن کامل مقالات را دریافت نمایند.

شایان ذکر است دوفصلنامه " مطالعات اجتماعی گردشگری " در سامانه های ISC و SID نمایه می شود.