همکاری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اداره کل استاندارد استان در اجرای برنامه‌های مهارت محور

همکاری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اداره کل استاندارد استان در اجرای برنامه‌های مهارت محور

جلسه هم اندیشی جهاددانشگاهی خراسان رضوی و اداره کل استاندارد استان در جهت اجرای برنامه‌های مهارت محور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این جلسه که با حضور دکتر هادی رفیعی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر مهربان، معاون استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی برگزار شد، بر اجرای برنامه‌های مهارت محور به منظور رشد و ارتقاء دانش و مهارت‌های مدیران کنترل کیفیت تاکید شد.

همچنین در این جلسه بر بهره‌مندی از توان نیروهای علمی جهاددانشگاهی در بخش‌های نظارتی، تاییدصلاحیت، حلال، کالا و خدمات، همچنین عضویت در کمیته‌های بین‌المللی تاکید به عمل آمد.

استفاده از ظرفیت جهاددانشگاهی و بهره‌مندی از ظرفیت فرهیخته دانشگاهی در جهت نهضت کیفیت، گام‌های تحولی استاندارد از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

در این جلسه، همچنین بر استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اداره کل استاندارد  استان تاکید شد.