امضای تفاهم‌نامه بین جهاددانشگاهی خراسان رضوی و موسسه صنعتی گوشت مشهد

تفاهم‌نامه همکاری بین جهاددانشگاهی خراسان رضوی و موسسه صنعتی گوشت مشهد به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این تفاهم‌نامه بین دکتر هادی رفیعی، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی و سید مجید موسوی، مدیرعامل موسسه صنعتی گوشت مشهد در 2 نسخه و 6 ماده به امضا رسید.

انجام طرح‌­های پژوهشی و ارائه خدمات علمی و تخصصی با رویکرد ارتقای سلامت عمومی، بهبود کیفیت محصولات و رفاه جامعه از اهداف این تفاهم‌نامه است.

همکاری‌های مشترک در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، آموزشی و خدماتی، همچون مشارکت در تعریف و انجام طرح‌های پژوهشی، فراهم نمودن امکان اجرای پروژه‌های تحقیقاتی کاربردی و توسعه‌ای، همکاری در برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌های آموزشی-علمی کاربردی و سمینارهای علمی-تخصصی و ارائه خدمات مشاوره‌ای فنی و تخصصی از موضوع این تفاهم نامه است.