معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

قارچ تازه ارینجی

  • قارچ شاه‌صدف (Pleurotus eryngii) دارای عطر دلپذیر، ماندگاری بالا و کیفیت پخت مناسب، این قارچ را در ردیف مرغوب‌ترین قارچ‌های خوراکی قرار داده است. برای نخستین بار در کشور قارچ خوراکی دارویی شاه صدف با برند "ارینجی "در مقیاس صنعتی در جهاددانشگاهی مشهد تولیدگردیده است.