معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

نوشیدنی مبتنی بر قارچ انوکی

  • یک نوشیدنی فراسودمند متشکل از قارچ خوراکی-دارویی (culinary-medicinal mushroom) انوکی و رنگ طبیعی کورکومین است. برخی از خواص زیستی قارچ انوکی عبارتند از: خواص ضد سرطانی، آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد دیابت، بهبود دهنده یا سرکوب کننده سیستم ایمنی، کاهنده کلسترول و چربی. اجزای به کار رفته در فرمولاسیون این نوشیدنی به نحوی کنار هم قرار گرفته اند که موجب پذیرش حسی کلی، به ویژه از نظر پذیرش طعم، توسط مصرف کننده می شود.ترکیبی از دو تخصص بیوتکنولوزی و صنایع غذایی موجب ابداع یک فرمول اقتصادی سلامت‌زا در این نوشیدنی شده است. این محصول، دستاورد مشترک گروه افزودنی های غذایی و گروه زیست‎فناوری قارچ های صنعتی جهاد دانشگاهی مشهد می باشد.