معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

تماس با ما

ارتباط با ما:

  • آدرس: مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه فردوسیسازمان مرکزی جهاد دانشگاهی
    • تلفن:                      31997401(051)
    • فکس:                     31997197(051)
    • رایا نامه                 vcrt@jdm.ac.ir