معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

قارچ ری شی

  1. قارچ ری شی (گانودرما)، یکی از قارچ‌های بسیار ارزشمند دارویی جهان است که در طب سنتی چین و ژاپن از ۴۰۰۰ سال پیش مورداستفاده قرار می‌گرفته است. این قارچ با کلاهک زیبا و شفاف به رنگ های قرمز، قرمز مایل به قهوهای و زرد روشن در جنگل و بر روی چوب ‌های پوسیدۀ درختان یافت می شود. این قارچ بیشتر در چین و ژاپن یافت می‌شده و در ایران نیز در شهر‌های شمالی و کرانۀ دریای خزر می‌روید و گونۀ ایرانی آن به دلیل وجود پلی ساکارید‌های بیشتر در آن ارزش دارویی بالاتری دارد. این قارچ و گونه های مربوط به آن از نظر کاربرد در زمینه درمان قدمت طولانی داشته وتاریخ آن حداقل به ۴ هزار سال قبل بازمی گردد.