معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

کشت‌های گلخانه‌ای در کشور اغلب به سبک سنتی انجام می‌شود

عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی گفت: کشت‌های گلخانه‌ای در کشور اغلب به سبک سنتی یعنی کشت در بستر خاک انجام می‌شود، لذا به دلیل مدیریت ضعیف، سطح تکنولوژی پایین گلخانه‌ها، عملکرد اقتصادی در مقایسه با کشت‌های هیدروپونیک پایین‌تر می‌باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر سیده مهدیه خرازی در نشست تخصصی سیستم های نوین تولید محصولات گلخانه ای مبتنی بر تکنولوژی لایه نازک آب توسط پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی جهاددانشگاهی در حاشیه نمایشگاه آیفارم مشهد در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد با بیان این مطلب افزود: سیستم‌های کشت هیدروپونیکی که عموما در سطح گلخانه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، سیستم کشت هیدروپونیک باز می‌باشند که آب زهکش از دسترس گیاه خارج شده و وارد منابع آب‌های زیزمینی شده و به دنبال آن، آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت.

وی عنوان کرد: سیستم‌های کشت هیدروپونیک بسته (با بازچرخانی آب زهکش)، علاوه بر افزایش بهره‌وری میزان مصرف آب و کود، مانع از آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی می‌گردد.

خرازی تصریح کرد: در رابطه با سیستم‌های کشت هیدروپونیک بسته از جمله سیستم کشت NFT،  سیستم کشت بدون بستر چند لایه (NGS) و سیستم‌های کشت مبتنی بر کاربرد بستر کشت پژوهش‌های هدفمندی در سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی انجام شده که نتایج آن رضایت بخش بوده است و امید است بکارگیری نتایج حاصل در سطح تجاری بتواند گامی موثر در جهت بومی سازی، ترویج و توسعه سیستم‌های کشت هیدروپونیک بسته در کشور باشد و با توجه به خشکسالی‌های اخیر در منطقه، بتوان راندمان مصرف آب و کود را به طور چشم گیری افزایش داد.

عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی کشت خارج از فصل، بازارهای هدف و دما، نور و رطوبت را از جمله پیش شرط های کشت گلخانه‌ای در کشور ذکر و عنوان کرد: بهره‌مندی از نهاده‌های یارانه‌ای از قبیل آب، برق، سوخت، کود  منجر به این شده است که کشت‌های گلخانه‌ای در کشور اغلب به سبک سنتی انجام شود.

وی بر اهمیت لزوم توسعه فناوری کشت‌های گلخانه‌ای کشور به جهت عملکرد بالاتر و بهینه کردن مصرف آب تاکید کرد و گفت: میانگین متوسط عملکرد در گلخانه‌های پیشرفته هلند در مقایسه با گلخانه‌های ایران بیشتر است.

وی به مشخصات سازه و تاسیسات گلخانه اشاره و بیان کرد: ارتفاع بیشتر  گلخانه منجر به تهویه بهتر و در نتیجه نوسانات دمایی و رطوبتی کمتر و هزینه انرژی کمتر در بلند مدت را به دنبال خواهد داشت.