معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اعضاء گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل
دکتر غلامعلی گلی موحد مدیر گروه و عضو هیات علمی  31997432 goli@acecr.ac.ir
دکتر شهرام بیرقی طوسی عضو هیات علمی 31997433 Toosi@acecr.ac.ir
دکترمجید هاشمی پژوهشگر 31997433 mhashemi@jdm.ac.ir
المیرا حقیقی پژوهشگر 31997427