معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی «مطالعات اجتماعی گردشگری» منتشر شد

بیست و پنجمین شماره فصلنامه علمی «مطالعات اجتماعی گردشگری» (بهار ۱۴۰۳) منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این نشریه به سردبیری دکتر حمید ضرغام بروجنی و صاحب امتیازی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی 6 مقاله به شرح زیر منتشر شده است:

شناسایی معیارهای مؤثر بر موفقیت کسب­وکارهای اینترنتی حوزه­ی گردشگری در ایران با هدف بهبود اقتصاد محلی و حفاظت از دانش بومی

مریم محمدی، هلیا زرگری مرندی

 شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده­سازی اینترنت اشیاء برای هوشمندسازی مقاصد گردشگری با رویکرد آینده­پژوهی (مورد مطالعه: استان فارس)

خدیه کاوه، مریم نکوئی­ زاده، مسلم علیمحمدلو

مدل زنجیره تأمین سبز جهت بهبود توسعه پایدار محیط زیست با رویکرد کیفی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

زهرا دلشاد، مژده ربانی، حسن دهقان دهنوی

تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد شغلی کارکنان به واسطه اشتراک دانش و نقش تعدیل‌گر ارتباطات در هتل‌های چهار و پنج ستاره شهر مشهد

قاسم اسلامی، فرشاد قادری

واکاوی عوامل مؤثر بر ارتباطات میان‌فرهنگی گردشگری در میان گردشگران (مورد مطالعه: شهر همدان)

گلنوش جباری، نادر جعفری هفتخوانی

ارائه چارچوبی جهت افزایش رغبت گردشگران خارجی برای سفر به ایران با تأکید بر قدرت نرم

شادی محمودی دارانی، محمدمهدی رحیمیان اصل، محمدحسن ملکی، مجید نیلی احمدآبادی

علاقمندان می توانند از سایت دوفصلنامه به آدرس  journalitor.ir متن کامل مقالات را دریافت نمایند.

شایان ذکر است دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» در سامانه های ISC و SID نمایه می شود.