معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

«ستفا» با استفاده از اکوسیستم نوآوری نیازهای صنایع را به فناوران عرضه می‌کند

مدیر مرکز تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: ستفا تلاش می‌کند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور نیازهای صنایع مختلف را شناسایی و با استفاده از پلتفرم اکوسیستم نوآوری سازمان آن را به فناوران و نوآوران عرضه کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مهندس «احمد افروغی» درخصوص اهم برنامه‌های سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در سال 1403 اظهار کرد: توسعه تعاملات و ارتباطات بین‌الملل با هدف تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه جهاد دانشگاهی با همکاری واحد بین‌الملل سازمان، تلاش در جهت افزایش سهم تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، فرهنگی و آموزشی، تقویت و برندسازی شرکت‌های موجود، ارتقاء آنها به شرکت دانش بنیان و افزایش تعداد شرکت‌های زایشی سازمان از جمله مهمترین برنامه‌های ما در سال جاری خواهد بود.

وی افزایش ارائه خدمات فناورانه به کلیه حوزه‌های سازمان به ویژه حوزه‌ی پژوهش و فناوری، توسعه تعاملات با زیست بوم فناوری و نوآوری به منظور تقویت برند و هم افزایی در ارزش آفرینی فناوری‌ها، تقویت اطلاع رسانی ستفا و نقش‌آفرینی در اقتصاد دانش بنیان در کلیه حوزه‌های فعالیتی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی را از دیگر برنامه‌های سازمان تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان در سال 1403 عنوان کرد.

مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی درخصوص چگونگی توسعه ارتباطات این مرکز با شرکت‌های دانش‌بنیان، بیان کرد: می‌توان با نقش‌آفرینی در توسعه فناوری‌های تکرارپذیر، تقویت خدمات فناورانه سازمان‌تجاری سازی از جمله تقویت شبکه منتورینگ و متخصصین کسب و کار و برگزاری رویدادهای شتاب به منظور تکمیل چرخه توسعه فناوری ارتباط این مرکز را با شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان تقویت کرد و گسترش داد.

راهکارهای ستفا برای اتصال ایده‌های فناورانه به بازار کار

افروغی ساماندهی ثبت، ارزیابی و ورود ایده‌های کسب و کار به مرکز نوآوری و شتابدهی (منش)، پردیس صنایع خلاق و مرکز رشد سلامت از طریق ایجاد ایجاد پلتفرم اکوسیستم نوآوری سازمان، تشکیل منظم شوراهای پذیرش و توسعه شبکه مشاورین با استفاده از پژوهشگران و مدرسین را از سیاست‌های ستفا به منظور تقویت ایده‌های فناورانه و افزایش درصد ورود آنها به بازار کار دانست.

وی در پاسخ به این سوال که ستفا چگونه نیازهای صنایع مختلف را با فناوران و نوآوران پیوند می‌دهد، تصریح کرد: تلاش در جهت تغییر چرخه عرضه فناوری از تشخیص و علاقه شخصی فناور به نیاز بازار باعث می‌شود کلیه فعالیت‌های فناوران و نوآوران از ابتدا بر اساس نیازهای واقعی صنعت و جامعه شکل گیرد. ستفا تلاش می‌کند با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور نیازهای صنایع مختلف را شناسایی و با استفاده از پلتفرم اکوسیستم نوآوری سازمان آن را به فناوران و نوآوران عرضه کند.

مدیر مرکز تجاری‌سازی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان جهاددانشگاهی خراسان رضوی همچنین تاکید کرد: همکاری نزدیک و تنگاتنگ با حوزه پژوهش و فناوری جهت سوق دادن فعالیت‌های پژوهشی سازمان به سمت و سوی نیازهای صنعت و جامعه از جمله مهمترین فعالیت‌های سازمان تجاری‌سازی خواهد بود.