معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

انعقاد قرارداد همکاری تحقیق و توسعه میان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و شرکت داروسازی سامی‌ساز

 

قرارداد همکاری تحقیق و توسعه فی‌مابین جهاددانشگاهی خراسان رضوی و شرکت داروسازی سامی‌ساز با هدف تامین نیازهای فناورانه کشور و تاکید بر برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه تامین، تولید و خودکفایی مواد اولیه دارویی به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، این قرارداد جهت تقویت ارتباط میان صنعت و دانشگاه و برای برخورداری صنعت از اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صبح امروز چهارشنبه 9 خرداد ماه در سالن جلسات سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با حضور دکتر مهدی کرامتی مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری) بین دکتر حسین امینی مشهدی، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و دکتر حسن انصاری محسنی، مدیرعامل داروسازی سامی‌ساز به امضا رسید.

در این قرارداد مقرر گردیده است که تحقیق و توسعه با موضوع «تولید ماده اولیه مبتنی بر بتاگلوکان استحصالی از قارچ شی‌تاکه و فرمولاسیون آن برای تولید مکمل‌های رژیمی» توسط اعضای هیأت علمی گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی سازمان به انجام برسد.

در این نشست «دکتر حسین امینی مشهدی»، رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، به جدیت این سازمان در ترویج قانون جهش تولید دانش بنیان و افزایش سهم درآمدی سازمان از محل این قانون اشاره کرد.

 «دکتر مهدی کرامتی»، مدیرکل دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن ابراز خرسندی از رویکرد سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در ترویج و اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان در استان بر تداوم حمایت های این معاونت در این مسیر تاکید کرد.

در ادامه این نشست «دکتر حسن انصاری‌محسنی»، مدیرعامل شرکت سامی ساز با تاکید بر ضرورت افزایش همکاری‌ها با سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، گفت: این شرکت در مسیر تولید مواد اولیه دارویی با مراکز علمی و پژوهشی همچون جهاددانشگاهی همکاری می‌کند.