معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

  • واحد تولید صنعتی قارچ‌های خوراکی-دارویی (Commercial Production of Culinary-Medicinal Mushrooms) علاوه بر آزمایشگاه تولید و عرضه اسپاون قارچ که از سال 1381 تاسیس شده است، از ...
  • معرفی شرکت شرکت دانش بنیان افزودنیهای طبیعی گلچین توس با علامت تجاری افزونه یک شرکت زایشی(Spin-off) از پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی می با...