معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

اهداف کلان

 • پیشرو در انجام پژوهش‌های تقاضا محور  در حوزه علوم و فناوری مواد غذایی در کشور 
 • پویا در کسب دانش فنی و تجاری‌سازی فراورده‌‍‌های غذایی سالم و فراسودمند.
 • دارای مرجعیت علمی در زمینه مواد غذایی سالم و فراسودمند در کشور
 • برتر در کسب ارزش حاصل از فناوری در حوزه پزشکی بازساختی ومولکولی در کشور (سلولهای بنیادی)
 • پیشرو در انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه بیوتکنولوژی صنعتی در گستره استان و در میان جهادهای دانشگاهی
 • دارای مرجعت علمی در زمینه بیوتکنولوزی صنعتی  در گستره استان و در میان جهادهای دانشگاهی
 • برتر در کسب ارزش حاصل از فناوری در حوزه بیوتکنولوی صنعتی در کشور
 • پیشرو در انجام پژوهش‌های ترجمانی و کاربردی در زمینه پزشکی بازساختی و مولكولي در گستره استان  (سلولهای بنیادی)
 • پویا در عرصه ارائه خدمات تشخیصی و تخصصی دانش بنیان در سطح استان (سلولهای بنیادی)
 • شناخته شدن در سطح جهانی به لحاظ سطح علم و فناوری(سلولهای بنیادی)
 • پیشرو در انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه مواد نوین در میان جهادهای دانشگاهی
 • پویا در کسب دانش فنی و تجاری‌سازی مواد نوین در میان جهادهای دانشگاهی
 • پیشرو در انجام پژوهش‌های کاربردی در زمینه گردشگری با تاکید بر گردشگری مذهبی و توسعه پایدار در گستره استان و کشور
 • پویا در عرصه تشخیص مسائل، نیازها و چالش‌هاي علمی ـ پژوهشی و تدوین راه‌های برون رفت از آنها در صنعت گردشگری بویژه گردشگری مذهبی و توسعه پایدار در کشور
 • دارای مرجعیت علمی در موضوعات تخصصی گردشگری در سطح کشور
 • پیشرو در ارائه خدمات گردشگری دانش بنیان
 • پیشرو در انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در زمینه عفونت‌های منتقله از خون در گستره شرق کشور 
 • پویا در توسعه و ارائه خدمات تخصصی دانش بنیان در زمینه عفونت‌های منتقله از خون در سطح شرق کشور
 • برتر در کسب ارزش حاصل از فناوری دمواد غذایی سالم و فراسودمند در کشور