معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

درخشش عضو هیات علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی در مسابقه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی موفق به کسب مقام دوم بخش مقاله در مسابقه دیتاژورنالیسم دقیقه ۱۴۰۲ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر ندا رضوی زاده جایزه مقاله دوم را برای مقاله «سیمای گردشگری داخلی ایران: کمینه‌گرا و غیرسازمان‌یافته» را دریافت نمود.

روزنامه‌نگاریِ آمیخته با تحلیلِ داده در سال‌های اخیر در رسانه‌های دنیا مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته و به موضوعات مختلفِ علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، کسب‌وکار و … راه یافته است. در این شیوه از مقاله‌نویسی، نویسنده با استناد به داده‌ها روایتی پژوهشگرانه و گیرا برای تحلیل یک موضوع ارائه می‌کند.