معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

استطاعت بالاتر گردشگران و زائران مشهد نسبت به میانگین کشوری

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: متوسط طبقه اجتماعی و منزلت اقتصادی افرادی که مقصد مشهد را انتخاب می کنند از متوسط کشوری بالاتر است و میانگین گردشگران و زائران مشهد استطاعت بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حامد بخشی در نشست «بررسی رفتار زائران و  گردشگران شهر مشهد در حوزه اقامتگاه»، با ارائه آماری با موضوع برش اقامتگاهی مسافران در مشهد، اظهار کرد: داده‌های گردآوری شده مربوط به اطلاعات آخرین سفر مرم ایران در سال منتهی به مهر 1401 به مشهد است و بر این اساس مشهد 20 درصد مقاصد گردشگران کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: افرادی که مقصد اصلی سفرشان مشهد بوده است، 33درصد در هتل، 17درصد هتل آپارتمان، 12درصد مسافرخانه،12درصد منزل اجاره ای و 20درصد در منزل اقوام و دوستان اقامت داشته اند.24.7 زائران و گردشگران مشهدی بیش از متوسط کشوری(17درصد)، هتل را برای اقامت انتخاب کرده اند. انتخاب منازل اجاره‌ای توسط گردشگران مشهدی(16درصد) نسبت به گردشگران کشوری نیز (22درصد) کمتر بوده است.

مدیر علمی طرح پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران افزود: در حالی که در کشور نصف جمعیت مسافران به منزل اقوام می روند، در مشهد تنها 26 درصد مسافران به منزل اقوام می‌روند. در مشهد اقامت در چادر، کمپ و منازل شخصی نسبت به میانگین کشوری پایین تر است.انتخاب اقامتگاه‌های غیر رسمی مسافران مشهدی نسبت به متوسط کشوری پایین تر بوده است.

وی با بیان اینکه در این پیمایش مدت اقامت در مشهد با میانگین کشوری تفاوتی ندارد، گفت: زمان اقامت در خانه اقوام در مشهد(4.4 روز) بیشتر از میانگین کشوری(3.9) بوده است.

بخشی با بیان اینکه بر اساس این آمار اقامت در هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه در مشهد نسبت به میانگین کشوری بیشتر بوده است، بیان کرد: میانگین مدت اقامت در مشهد 3.9 روز بوده در حالی که در کشور این عدد به 3.6 می‌رسد.

مدیر علمی طرح پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران تصریح کرد: از نظر میزان رضایت از اقامتگاه نیز بیشترین سهم از آن کسانی بوده که در هتل اقامت داشتند، به طوری که درصد رضایت آنان از اقامتگاهشان به 78 درصد رسیده است، پس از آن ویلای اجاره‌ای با 73 درصد، مسافرخانه با 72 درصد و هتل آپارتمان با 60 درصد موفق به کسب رضایت از مسافران شده‌اند.

بخشی درخصوص فاکتورهای مربوط به اقامت مسافران در هتل بیان کرد: در این پیمایش بیش از 28 درصد مسافران حدود 3 تا 5 میلیون تومان و 4 درصد آنان مبلغی حدود 5 تا 7 میلیون تومان برای اقامت در هتل‌های مشهد هزینه کردند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در میان فاکتورهایی که به نارضایتی از هتل‌ها اختصاص داشت، حدود 8 درصد مسافران از گرانی قیمت هتل ناراضی بودند، خاطرنشان کرد: اما 76.4 درصد از آنان نیز اعلام کردند که از اقامت در هتل نارضایتی نداشتند. تمیزی و رعایت بهداشت و برخورد مناسب کارکنان نیز از مهمترین فاکتورهای رضایتمندی مسافران از هتل‌ها بوده است.

وی در مورد میزان هزینه‌کرد اقامت مسافران در هتل آپارتمان‌های مشهد نیز بیان کرد: 38 درصد مسافران هزینه‌ای معادل یک تا سه میلیون تومان، 19 درصد از آنان 3 تا 5 میلیون تومان و حدود 2 درصد نیز بالای 7 میلیون تومان هزینه کرده‌اند.

مدیر علمی طرح پیمایش ملی ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارشناسی گردشگری در ایران در خصوص میزان نارضایتی از امکانات هتل آپارتمان‌ها اظهار کرد: نارضایتی 15.5 درصد از مسافران از هتل آپارتمان‌ها به دلیل کثیفی و عدم رعایت بهداشت بوده است، همچنین 6.9 درصد نیز از ضعیف بودن سیستم تهویه، ضعف مبلمان و امکانات و دور بودن از جاذبه‌های زیارتی و گردشگری اعلام نارضایتی کرده‌اند.

بخشی تاکید کرد: 43 درصد از رضایتمندی‌های مسافران نسبت به اقامت در هتل آپارتمان‌های مشهد نیز به دلیل تمیزی، رعایت بهداشت و همچنین نزدیکی به جاذبه‌های زیارتی و گردشگری صورت گرفته است.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در رابطه با هزینه اقامت مسافران در مسافرخانه‌های مشهد بیان کرد: 31 درصد مسافران با درصدی مشابه در دو دسته بندی کمتر از 500 هزارتومان و  1 الی 3 میلیون تومان برای اقامت در مسافرخانه‌های مشهد هزینه کرده‌اند.  هزینه  حدود 3 درصد از مسافران نیز به 5 تا 7 میلیون تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه  71 درصد از مسافران نسبت به اقامت در مسافرخانه‌ها نارضایتی نداشتند، گفت: 2.6 درصد به دلیل گرانی و عدم برخورد مناسب کارکنان و 10.3 درصد به دلیل کثیفی و عدم رعایت بهداشت اعلام نارضایتی داشته‌اند.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی درخصوص مهمترین معیارهای رضایت‌مندی مسافران نسبت به اقامت در مسافرخانه‌ها، بیان کرد: قیمت مناسب و تمیزی با 38 درصد بیشترین سهم را در این خصوص داشته است.

بخشی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزان هزینه مسافران برای اقامت در منازل اجاره‌ای گفت: 40 درصد مسافران هزینه‌ای بین 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان و 3 درصد از آنان بیش از 7 میلیون تومان برای اقامت در منازل اجاره‌ای مشهد هزینه کرده‌اند، اگر اقامت در منازل شخصی را نظام مند کنیم می توانیم پاسخگوی طبقات پایین جامعه نیز باشیم.

وی با بیان اینکه میانگین هزینه کرد افرادی که به مشهد می‌آیند بیش از متوسط هزینه‌کرد گردشگران کشوری است، تاکید کرد: متوسط طبقه اجتماعی و منزلت اقتصادی افرادی که مقصد مشهد را انتخاب می‌کنند از متوسط کشوری بالاتر است و میانگین گردشگران و زائران مشهد استطاعت بالاتری نسبت به میانگین کشوری دارند.