معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

زمان و مکان دوره

زمان و مکان دوره آموزشی «مدرسه پاييزه مرور سيستماتيک و متاآناليز»

زمان:

  • سه‌شنبه 24/8/1401 تا پنج‌شنبه 26/8/1401ساعت 8 صبح تا 4 عصر
  • جمعه 27/8/1401 ساعت 8:30 صبح تا 1:30 عصر

مکان:

مشهد- پرديس دانشگاه فردوسي- سازمان مرکزي جهاددانشگاهي مشهد- طبقه سوم- سالن همايش‌هاي زنده‌ياد دکتر کاظمي آشتياني