معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

فوم‌های فلزی تخلخل باز

فوم‌های فلزی تخلخل باز (Open cell metal foams)

فوم‌های فلزی تخلخل باز دسته ای از فوم‌های فلزی هستند که در آن‌ها حفرات به هم راه داشته و اصطلاحا راه به در هستند. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، مزیت اصلی این دسته از مواد فومی امکان عبور یک سیال از بین حفرات و خروج کنترل شده آن است. در طبیعت نیز با چنین ساختارهایی در بافت چوب، اسفنج‌ها و بافت استخوان مواجه هستیم. با توجه به این قابلیت این دسته از مواد اغلب در کاربردهایی که نیاز به داشتن نسبت سطح به حجم بالایی است، استفاده می‌شوند. از جمله مهترین کاربردهای فوم‌های تخلخل باز عبارتند از:

  • کاتالیزورهای صنعتی
  • الکترودهای باتری‌ها
  • کنترل کننده‌های حریان
  • عایق‌های صوتی داخلی
  • محاظت کننده‌های امواج الکترومغناطیسی
  • سازه‌های معماری و طراحی
  • فیلتر کردن و جداسازی
  • ایمپلت‌های متخلخل