معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

معرفی دوره

مرکز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون و و گروه سلول‌هاي بنيادي و پزشکي بازساختي سازمان جهاددانشگاهي خراسان رضوي برگزار مي‌کنند:

مدرسه پاييزه «مرور سيستماتيک و متاآناليز (نظري- عملی)»

24 تا 27 آبان ماه 1401

در اين دوره آموزشي 4 روزه، بنا داريم صفر تا صد مرور سیستماتیک و متاآناليز را براي اعضاي محترم هيات علمي و ساير پژوهشگران مراکز آموزشي و پژوهشي کشور ارائه دهيم.

اهمیت و ضرورت دوره آموزشی:

مطالعات مرور سیستماتیک (Systematic Reviews) به‌عنوان يکي از انواع مطالعات ثانویه (Secondary Researches)، از حدود سه دهه قبل و با مطرح شدن ايده نوين «پزشکی مبتنی بر شواهد (Evidence-based Medicine)»، در طبابت باليني و ساير مرقبت‌هاي سلامت مطرح شد و در حال حاضر مورد استناد بسياري از پژوهش‌هاي مرتبط با فوايد و مضرات روش‌هاي درمانی، دقت و صحت آزمون‌هاي تشخیصی، نقش عوامل خطر در بروز بیماری‌ها و حتي برآورد شيوع پيامدهاي سلامت قرار مي‌گيرند.

امروزه مطالعات مرور سیستماتیک به همراه مطالعات متاآنالیز یا فراتحلیل در بالاترین سطح شواهد علمي قرار دارند.

 

علاوه بر آن، چاپ مقالات حاصل از اجرای مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای پژوهشگران بسيار سودمند خواهد بود؛ چرا که مقدار استناد به اين گونه مقالات بسيار بالا بوده و مي‌تواند به افزايش شاخص‌های علم‌سنجي مثل h-index کمک شاياني نمايد.