معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

بستر کشت فاز 3 (آماده میوه‌دهی) انواع قارچ‌های خوراکی و دارویی

  1. بسترهای کشت مایه زنی شده و دارای رشد میسلیومی قارچ (فاز 3) که آماده تولید محصول می‌باشد.

ستاد پژوهشی