معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی

نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه
دکتر غلامعلی گلی موحد مدیر گروه و عضو هیات علمی  31997432 goli@acecr.ac.ir
دکتر شهرام بیرقی طوسی عضو هیات علمی 31997433 Toosi@acecr.ac.ir
آقای مجید هاشمی پژوهشگر 31997432 mhashemi@jdm.ac.ir