معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

گروه پژوهشی مواد و مرکز خدمات فنی و مهندسی

  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه آقای مرتضی امیرآبادی کارشناس فنی 31997481 آقای نجار مقدم کارشناس فنی 31997482 آقای رضوان پناه کارشناس فنی 31997483 ...
  • نام سمت شماره تماس ایمیل ریزومه آقای احمد مولودی مدیر گروه و عضو هیات علمی 31997471 a.moloodi@gdm.ac.ir دکتر علیرضا صادقی اول شهر عضو هیات علمی 31997472 دکتر مصطفی ملک ...