معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

چشم انداز

با اتكال به عنايات بي‏كران خداوند منان و در پرتو توجهات خاص حضرت ثامن ‏الحجج علي ‏ابن موسي‏ الرضا(ع)، جهاددانشگاهي استان خراسان رضوي با شكوفايي استعدادها و ظرفيتهاي خويش، در سال 1404 در عرصه‏ هاي فرهنگ، آموزش و پژوهش و فناوري در سطح استان و در ميان جهادهاي دانشگاهي، الگو خواهد بود