معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

قارچ تازه صدفی (در انواع رنگ‌های آن)

  • انواع قارچ‌های صدفی در رنگ‌های مختلف قابل استفاده برای مصارف خوراکی. این قارچ علاوه بر ارزش تغذیه‌ای، دارای خواص درمانی متعددی نیز می‌باشد.

ستاد پژوهشی