معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

قارچ تازه انوکی

  • قارچ Flammulina velotipes که به طور طبیعی روی تنه درختان می روید. ترکیبات موثر این قارچ در درمان بیماری کبد و زخم معده موثر بوده. همچنین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد تومور و آنتی بیوتیک دارد.