معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

حضور جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نوزدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در نوزدهیمن نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این نمایشگاه پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی این سازمان آخرین دستاوردهای پژوهش های انجام شده در گروه های پژوهشی زیست فناوری قارچ‌های صنعتی، زیست فناوری میکروارگانیسم‌های صنعتی و بیوتکنولوژی گیاهان زینتی را ارائه داده است.


آخرین دستاوردهای پژوهشی این پژوهشکده که وارد فاز تجاری‌سازی شده است شامل قارچ خوراکی دارویی ارینجی، قارچ خوراکی دارویی انوکی، قارچ خوراکی دارویی شی تاکه، قارچ خوراکی دارویی تیگرینوس و قارچ خوراکی دارویی صدفی است.


از دیگر دستاوردهای پژوهشی ارائه شده این پژوهشکده در این نمایشگاه نیز گیاه آپارتمانی سینگونیوم، گل بنفشه آفریقایی وژربرا و گیاه آبزیپرور کریپتو کورین، رنگ‌های طبیعی میکروبی و کپسول اکسیژن زای روبیسکو است.


همچنین پژوهشکده علوم وفناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی خراسان رضوی آخرین دستاوردهای پژوهشی انجام شده در گروه‌های پژوهشی فرآوری مواد غذایی، افزودنی‌های غذایی و کیفیت و ایمنی مواد غذایی که وارد فاز تجاری‌سازی شده است شامل نانوحامل‌های لیپیدی کورکومین، کیک فراسودمند حاوی عصاره‌های گیاهی و حاوی سبوس و رنگ طبیعی، نوشیدنی فراسودمند انوکی، نان فراسودمند حاوی عصاره گیاهی، نان بدون گلوتن حاوی نشاسته مقاوم، نوشیدنی فراسودمند چای ترش، مکمل غذایی بر پایه نسترن کوه، کیک پرویبیوتیک و اسنک حجیم حاوی امگا 3 را ارئه نموده است.


پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیزدر این نمایشگاه با ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود شامل شکلات فراسودمند فرهنگی – گردشگری رهیاد، سامانه کنترل دسترسی لوتوس، اپلیکیشن واقعیت افزوده، سامانه صادرات و واردات IE و سامانه اشتغال دانش آموختگان حضور یافته است.

در نوزدهیمن نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی، مراکز پزشکی و گروه های پژوهشی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، گروه پژوهشی مواد نوین و مرکز اشتغال تجاری سازی، فناوری و اشتغال دانش آموختگان نیز آخرین دستاوردهای پژوهش خود را ارئه نموده‌اند.


گفتنی است که نوزدهیمن نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان رضوی که از 12 الی 15 ـآذرماه سال جاری از ساعت 10 تا 19 در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد پذیرای علاقمندان است.