معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

نمایشگاه هفته پژوهش

پژوهش یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامان‌مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. پژوهش همچنین برای استفاده از پدیده‌های موجود برای دستیابی به راهکارهای عملی و فناوری‌ها به‌کار می‌رود. اندیشیدن، پژوهش و نوآوری، اساسی‌ترین نیاز برای دستیابی به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی است.

تاکید بر پژوهش و تشویق پژوهشگران و دانشمندان به فعالیت های پژوهشی مورد نیاز کشور، یکی از مهم‌ترین راه‌های رسیدن به خودکفایی است.

شاخص‌سازی و ارزش‌سازی پژوهش و فناوری و همچنین ایجاد فر‌‌صت تعامل بین ذی‌نفعان این حوزه به شیوه‌های مختلف ضمن ارتقاء شان و جایگاه پژوهش و فناوری و فعالیت در این عرصه، بسترسازی شایسته‌ای را برای ادامه راه تقویت و توسعه پژوهش و فناوری که ضامن پیشرفت واقعی کشور و ایجاد ثروت، رفاه و امنیت برای مردم است در ابعاد اجتماعی و فرهنگی فراهم نماید.

جهاددانشگاهی خراسان رضوی با برگزاری غرفه و حضور فعال در این نمایشگاه با استراتژی ارتباط موثر با محیط و فناوری مورد نیاز جامعه، بدنبال نقش پویا در استان می باشد.