معاونت پژوهش و فناوری

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

در نشست رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و معاون و رییس پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی مطرح شد؛ پژوهشکده گردشگری ایده و طرح های همراه با راهکارهای علمی در حل مسائل مرتبط با شهر ار

نشست مشترک رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد و معاون و مدیران پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در پژوهشکده گردشگری برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی؛ دکتر تقی ابراهیمی سالاری در این نشست از پژوهشکده گردشگری خواست تا ایده و طرح های همراه با راهکارهای علمی در حل مسائل مرتبط با شهر ارائه دهد.


وی با اشاره به طرح ها و پژوهشهایی که پژوهشکده گردشگری انجام داده است، عنوان کرد: با ارائه نتایج این پژوهش ها در قالب لایحه و ارائه آن در صحن شورا می توان لایحه را به تصویب رساند.


رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به ایجاد سامانه جامع پژوهش های شهرداری با عنوان سامانه سبد از پژوهشکده گردشگری دعوت کرد تا با اشتراک طرح های پژوهشی شهری در جلوگیری از مطالعات تکراری همکاری کند.


دعوت به حضور اعضا هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در کارگروه ها، سامانه شورا یاوران و همراهی به عنوان بازوی پژوهشی کمیسیون های شورا از دیگر صحبتهای دکتر ابراهیمی در این نشست بود.


همچنین دکتر هادی رفیعی، رییس پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در این دیدار با اشاره به سوابق پژوهشی این نهاد بر انجام پژوهش های عملیاتی و کاربردی تاکید کرد.


وی ضمن اعلام آمادگی مجموعه جهاد دانشگاهی در همکاری پیش از پیش با مرکز پژوهش های شوای شهر مشهد با کاربست اجرایی و ارئه طرح ها و پروژه های اجرایی با عقبه علمی تاکید کرد.


در ادامه مدیران پژوهشی پژوهشکده گردشگری نیز به بیان دیدگاه های خود پرداختند.


این دیدار با بازدید رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد از بخش های مختلف پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی پایان یافت.